2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Kriterleri (YÖK MEVLANA)

Duyuru Tarihi: 2016-02-29 10:33:52

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik'in 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler incelenmiş olup Yürütme Kurulunun 10.02.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.