Mevlana Değişim Programı Belge ve Formlar

İç Kontrol Standartları için tıklayın.

 

Mevlana Belgeler

Form   Dosya İndir
Mevlana Değişim Programı Protokolü    
Mevlana Kurum Kodları    
Mevlana Alan Kodları    
Uygunluk Denetim Belgesi    

 

Öğrenci Belgeler

Form Açıklama Dosya İndir
Öğrenim Protokolü ve Değişiklik Sayfası

Öğrenim protokolü öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri gösteren belgedir.Bu belgenin, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce öğrenci, ev sahibi kurum ve misafir olunacak kurum tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Öğrenci değişim öncesinde tüm taraflarca imzalı orijinal ya da kopya belgeyi birime teslim etmek zorundadır. Öğrencinin yurt dışına çıktıktan sonra ders değiştirmesi halinde (eğitimin başlangıcını takiben 1 ay içerisinde) öğrenim anlaşması değişiklik sayfasını çıkarılan ya da eklenen dersleri açıkça gösterecek biçimde doldurması ve yine tüm taraflarca imzalandıktan sonra birime orijinal ya da kopya nüshanın teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğrenim Protokolü (Yüksek Lisans ve Doktora Tez Aşaması Öğrencileri için)

Öğrenim protokolü öğrencinin misafir olacağı kurumda yapacağı tez çalışmasını gösteren belgedir. Bu belgenin, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce öğrenci, ev sahibi kurum ve misafir olunacak kurum tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Öğrenci değişim öncesinde tüm taraflarca imzalı orijinal ya da kopya belgeyi birime teslim etmek zorundadır.

Öğrenci Nihai Raporu

Bu belge öğrencinin dönüşünde değişimle ilgili düşüncelerini yansıttığı ve birimimize teslim edilmesi gereken bir geri bildirim formudur.

Öğrenci Katılım Belgesi

Öğrencinin değişim süresini teyit eden ve misafir olunan kurum tarafından doldurulan belgedir.  Öğrenci değişimden sonra belgeyi birime teslim etmek zorundadır.

Öğrenci Beyannamesi

Öğrencinin Mevlana Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini ifade eder.

Öğrenci Kabul Belgesi

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Öğrenci Kabul Belgesidir. Öğrenciyi kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanır.

Aday Öğrenci Başvuru Formu Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
Öğrenci Başvuru Formu Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

Bu belge öğrenci ile ev sahibi kurum arasında imzalanır. Öğrencinin, yurt dışına çıkmadan önce belgenin düzenlenmesi ve imzalanması için birimimizi ziyaret etmesi gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Formu Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

 

Akademik Personel Belgeler

Form Açıklama Dosya İndir
Academic Staff Mobility Final Report Form “Aday Başvuru Formu” ekleri ile birlikte eksiksiz olarak Bölüm Koordinatörüne teslim edilecektir.  
Academic Staff Certificate of Attendance Bölüm Koordinatörüne teslim edilecektir.  
Academic Staff Mobility Programme Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.  
Academic Staff Grant Agreement Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.  
Öğretim Elemanı Bilgi Formu Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.