2018 – 2019 Mevlana Değişim Programı (Öğrenci) Başvuruları Başlamıştır

Duyuru Tarihi: 2018-02-05 11:25:57

2018 – 2019 Mevlana Değişim Programı (Öğrenci) Başvuruları

              (05-26 Şubat 2018)

 

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz!

 

2018-2019 akademik yılı Mevlana Öğrenci Hareketliliği başvuru ve seçim süreci çalışma takvimi için lütfen tıklayınız

 

Değerli Öğrencilerimiz,

2018 –2019 akademik yılında (güz/bahar/güz+bahar) Mevlana Değişim Programı için başvurular 05-26 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup; değişim için başvurular (giden öğrenci), Uluslararası İlişkiler Birimi, Mevlana Koordinatörlüğüne şahsen yapılacaktır.

Not: Koordinatörlüğümüz tarafından alınan Mevlana Değişim Programı başvuruları ön başvuru olup; puan ve kontenjanlar doğrultusunda tüm talepler değerlendirilip, yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından taleplerin tamamı incelenerek, onaylanan talepler tarafımıza ulaştığında nihai sonuçlar birim web sayfamızdan duyurulacaktır.  

Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir. Ancak, Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.   

Not: Üniversitemizde öğrenim gören Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu burslusu yabancı öğrencilerimizin programdan faydalanması Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının YÖK aracılığıyla üniversitemize 21/11/2017 tarihinde ilettiği resmi yazıda belirtildiği üzere uygun bulunmamaktadır. 

 

Başvurular için önemli görülen bazı hususlar şunlardır:

  • Daha önce Mevlana Değişim Programına katılmamış olmak,
  • Öğrencilerin KOÜ’da, örgün eğitime kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmaları gerekmektedir. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar,
  • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar,
  • Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak ve öğrenci oldukları süre boyunca faydalanabilir,
  • Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler Mevlana programdan da burslu olarak faydalanabilir.

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün Mevlana Programı kapsamında uygun anlaşmasının olması.

Bölümünüze ait güncel anlaşma bilgileri için lütfen tıklayınız

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24/01/2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararına göre, ülkelere tahsis edilen alanlar sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, öğrenim gördüğünüz bölümün alınan karar gereği değişim kapsamında olup olmadığını inceleyiniz.

YÖK Yürütme Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.

Lütfen yukarıda linkte yer alan alanlara göre başvuru yapınız. Alan dışı tercihler geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru esnasında teslim edilecek belgeler:

Değişim için başvurular (giden öğrenci), Uluslararası İlişkiler Ofisi Mevlana Koordinatörlüğüne şahsen yapılacaktır.

* Aday Öğrenci Başvuru Formu (Fotoğraflı ve eksiksiz bir şekilde bilgisayarda doldurulmalıdır)

* Transkript

* Yabancı Dil Belgesi (Kocaeli Üniversitesi YDYO tarafından gerçekleştirilecek olan sınavdır)

 

Aday Öğrenci Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

 

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (GNO)


Başvuruda 2017-2018 güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. Bu nedenle, önlisans/lisans için 2.50, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 3.00 GNO’yu sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır. Ayrıca, GNO’yi sağlayan öğrencilerin alttan başarısız dersinin olması başvuru yapmalarına engel değildir.

 

Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.

Seçim Kriterleri:


Genel Not Ortalaması           : %50 (Önlinsans/lisans:2.50-yüksek lisans/doktora: 3.00)
Dil Puanı                              : %50 (100 puan üzerinden minimum 60)


100lük sistemde olan genel not ortalaması ve dil sınav sonucunun %50’si alınarak Mevlana başarı puanı oluşturulur.

 

Yabancı Dil Sınavı

2018-2019 akademik yılında Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği için duyurusu yapılmış olan yabancı dil sınavı aynı zamanda Mevlana Öğrenci Hareketliliği yabancı dil sınavıdır. Hem Mevlana hem de Erasmus adayları (iki program için ayrı ayrı başvuru gerekliliklerini yerine getirmek şartıyla) aynı sınava gireceklerdir. Hareketlilikten faydalanmak üzere başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmek zorundadırlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının barajı 60 puan olarak belirlenmiştir. Baraj olarak belirlenen “60” notunun altında puan alan başvuru sahibi öğrencilerimizin programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

 

Sınav Tarihi

Sınav

Sınav Yeri

Saat

06 Mart 2018

İngilizce

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

Mevlana sınav saati 27 Şubat 2018 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır.

 

Sınav yeri, gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için de lütfen web sayfamızı düzenli olarak kontrol ediniz.

Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerimizin vazgeçtiklerini Mevlana Koordinatörlüğüne iletmeleri önemle rica olunur. Başvuru yapan öğrencilerimizin listesi YDYO’ya verilmektedir ve her bir öğrenci için sınav kağıdı ve yeri düzenlenmektedir. Vazgeçildiği halde Mevlana Koordinatörlüğüne iletilmeyen başvurular emek, zaman ve malzeme kaybına yol açmaktadır.

 

Yabancı Dil Belgesi

Eğitim dili Türkçe olan üniversitelere (Ör. Azerbaycan, Nahçıvan) başvuru yapan öğrenciler için yabancı dil zorunlu olmamakla birlikte öğrenci seçiminde yabancı dil bilgisi genel başarı notuna etki edecektir. Bazı anlaşmalı üniversiteler kabul için ek yabancı dil belgesi talep etmektedir. Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi başvuru esnasında öğrencinin yabancı dil bilgisini gösteren TOEFL (70 puan almak şartıyla) belgesi istemektedir. İlgili üniversiteler için söz konusu belgeleri sağlayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

 

Burs Miktarı

Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık 1000 TL ödenecektir.

  • Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilere ise aşağıdaki sunulan tablodaki tutarlar kadar aylık burs ödenecektir.

 

 

BÖLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.300 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

1.200 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.100TL

 

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmez.

 

  • Giden ve Gelen öğrencilere verilecek burs miktarlarının yüzde 80’lik kısmı bir seferde öğrenciye ödenecektir. Kalan yüzde 20’lik kısım ise öğrencinin başarılı olduğu derslerin, almakla yükümlü olduğu tüm derslere oranına göre belirlenecektir. Hibe ödemelerinde 1 yarıyıl 4 ay kabul edilmektedir.

Not:  Mevlana Değişim Programı kapsamında Türkî Cumhuriyetler (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) için yapılacak başvurularda toplam en fazla %20 kontenjan tahsis edilecektir.

* Mevlana Değişim Programı başvuruları için mevlana@kocaeli.edu.tr adresinden bilgi alınabilir.

 

İletişim:

Adres: Sosyal Tesisler Öğrenci Yemekhane Üstü, Uluslararası İlişkiler Ofisi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

E-posta: mevlana@kocaeli.edu.tr

Tel: 0262 303 38 43-44-49