2019 – 2020 Mevlana Değişim Programı (Öğrenci) Başvuruları Başlamıştır.

Duyuru Tarihi: 2019-01-30 15:44:24

2019 – 2020 Mevlana Değişim Programı (Öğrenci) Başvuruları

              (04 Şubat – 01 Mart 2019)

 

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz!

 

2019-2020 akademik yılı Mevlana Öğrenci Hareketliliği başvuru ve seçim süreci çalışma takvimi için lütfen tıklayınız. 

 

Değerli Öğrencilerimiz,

2019 – 2020 akademik yılında (güz/bahar/güz+bahar) Mevlana Değişim Programı için başvurular 04 Şubat-01 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak olup; değişim için başvurular (giden öğrenci), web sitemiz duyurular kısmında yayınlanacak link aracılığıyla alınacaktır. (Online alınacaktır)

Not: Koordinatörlüğümüz tarafından alınan Mevlana Değişim Programı başvuruları ön başvuru olup; puan ve kontenjanlar doğrultusunda tüm talepler değerlendirilip, yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve sonuçlar 22 Mart 2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından taleplerin tamamı incelenerek, onaylanan talepler tarafımıza ulaştığında nihai sonuçlar birim web sayfamızdan duyurulacaktır.  

Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir. Ancak, Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.   

Not: Üniversitemizde öğrenim gören Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu burslusu yabancı öğrencilerimizin programdan faydalanması Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının YÖK aracılığıyla üniversitemize 21/11/2017 tarihinde ilettiği resmi yazıda belirtildiği üzere uygun bulunmamaktadır. 

 

Başvurular için önemli görülen bazı hususlar şunlardır:

 • Daha önce Mevlana Değişim Programından faydalanmamış olmak,
 • Öğrencilerin KOÜ’da, örgün eğitime kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmaları gerekmektedir. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar,
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar,
 • Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak ve öğrenci oldukları süre boyunca faydalanabilir,
 • Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler Mevlana programdan da burslu olarak faydalanabilir.

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün Mevlana Programı kapsamında uygun anlaşmasının olması.

Bölümünüze ait güncel anlaşma bilgileri için lütfen tıklayınız.

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23/01/2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararına göre, ülkelere tahsis edilen alanlar sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, öğrenim gördüğünüz bölümün alınan karar gereği değişim kapsamında olup olmadığını inceleyiniz.

YÖK Yürütme Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.

Lütfen yukarıda linkte yer alan alanlara göre başvuru yapınız. Alan dışı tercihler geçersiz sayılacaktır.

 

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (GNO)


Başvuruda 2018-2019 güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. Bu nedenle, önlisans/lisans için 2.50, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 3.00 GNO’yu sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır. Ayrıca, GNO’yu sağlayan öğrencilerin alttan başarısız dersinin olması başvuru yapmalarına engel değildir.

 

Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.

Seçim Kriterleri:


Genel Not Ortalaması           : %50 (Önlinsans/lisans:2.50-yüksek lisans/doktora: 3.00)

Dil Puanı                              : %50 (100 puan üzerinden minimum 60 puan alma şartı aranır.)


100lük sistemde olan genel not ortalaması ve dil sınav sonucunun %50’si alınarak Mevlana başarı puanı oluşturulur.

Genel not ortalama bilginiz 4 Mart 2019 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.

 

Yabancı Dil Sınavı

2019-2020 akademik yılında Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği için duyurusu yapılmış olan yabancı dil sınavı aynı zamanda Mevlana Öğrenci Hareketliliği yabancı dil sınavıdır. Hem Mevlana hem de Erasmus adayları (iki program için ayrı ayrı başvuru gerekliliklerini yerine getirmek şartıyla) aynı sınava girebilecektir. Hareketlilikten faydalanmak üzere başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmek zorundadırlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının barajı 60 puan olarak belirlenmiştir. Baraj olarak belirlenen “60” notunun altında puan alan başvuru sahibi öğrencilerimizin programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

 

Sınav Tarihi

Sınav

Sınav Yeri

Saat

05 Mart 2019

İngilizce

YDYO

 Adres: Atalar Mh. Bağdat Cad. No:83 Körfez/Kocaeli

Mevlana sınav saati 04 Mart 2019 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır.

 

Sınav yeri, gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için de lütfen web sayfamızı düzenli olarak kontrol ediniz.

Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerimizin vazgeçtiklerini Mevlana Koordinatörlüğüne iletmeleri önemle rica olunur. Başvuru yapan öğrencilerimizin listesi YDYO’ya verilmektedir ve her bir öğrenci için sınav kağıdı ve yeri düzenlenmektedir. Vazgeçildiği halde Mevlana Koordinatörlüğüne iletilmeyen başvurular emek, zaman ve malzeme kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle, başvuru iptaliniz olursa tarafımıza iletmeniz rica olunur.

 

Yabancı Dil Belgesi

Eğitim dili Türkçe olan üniversitelere (Ör. Azerbaycan, Nahçıvan) başvuru yapan öğrenciler için yabancı dil zorunlu olmamakla birlikte öğrenci seçiminde yabancı dil bilgisi genel başarı notuna etki edecektir. Bazı anlaşmalı üniversiteler kabul için ek yabancı dil belgesi talep etmektedir. Eğitim dili İngilizce olan bazı anlaşmalı üniversiteler başvuru esnasında öğrencinin yabancı dil bilgisini gösteren TOEFL yada muadili uluslararası sınavların belgesini isteyebilir. İlgili üniversiteler için söz konusu belgeleri sağlayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

 

Başvurmak için:

 • Öncelikle bölümünüz ve öğrenim gördüğünüz düzeye (önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora) uygun kurumlararası anlaşma ve kontenjanın olup olmadığını kontrol edin. Bölümünüze ait güncel anlaşma bilgileri için lütfen tıklayınız.
 • Lütfen birim web sitesinde verilen link aracılığıyla 04 Şubat 2019-01 Mart 2019 tarihleri arasında online başvuru formunu dikkatlice ve doğru bir biçimde doldurun.
 • Online başvuruda sisteme gireceğiniz yanlış bilgiler seçim için toplanacak verilerin toplanamamasına yol açmaktadır ve yapacağınız yanlışlıklar dolayısıyla verileriniz alınamadığından başvurunuz geçersiz sayılabilir.
 • Online başvuru sistemi 04 Şubat 2019 saat 10:00’da açılacak 01 Mart 2019 saat 17:00’da kapanacaktır.
 • Başvuru formunda yanlış ya da eksik bilgi doldurmanız halinde oluşacak sıkıntılardan birimimiz sorumlu değildir.

 

Başvuru sonrası:

 • 04 Mart 2019 tarihinde ÖİDB’den güncel genel not ortalamalarınız alınacak ve kriterlere uygun öğrenciler online başvuruda tercih edilen yabancı dil sınavı için listeye eklenecektir. Dil sınavına girecek öğrencilerin listesi 04 Mart 2019 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır. Programdan faydalanmak isteyen tüm öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılacak olan İngilizce sınavına girecek olup; sınav saati 04 Mart 2019 tarihinde web sayfamızda duyurulacaktır.
 • Yabancı dil sınavı sonuçları 11 Mart 2019’da web sitemizde ilan edilecektir.
 • Yabancı dil sınav sonuçları ve genel not ortalamalarına göre Mevlana başarı puanları oluşturulacak ve başvuru esnasında belirtilen tercihlere göre ön başvuru listeleri 19 Mart 2019’da web sitemizde ilan edilecektir.

 

 Burs Miktarı

Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık 1.200 TL ödenecektir.

 • Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilere ise aşağıdaki sunulan tablodaki tutarlar kadar aylık burs ödenecektir.

 

 

BÖLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.500 TL

Avrupa, Orta Asya, Sahraaltı Afrika

1.400 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.300TL

 

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmez.

 • Giden ve gelen öğrencilere verilecek burs miktarlarının yüzde 80’lik kısmı bir seferde öğrenciye ödenecektir. Kalan yüzde 20’lik kısım ise öğrencinin başarılı olduğu derslerin, almakla yükümlü olduğu tüm derslere oranına göre belirlenecektir. Hibe ödemelerinde 1 yarıyıl 4 ay kabul edilmektedir.

Not:  Mevlana Değişim Programı kapsamında Türkî Cumhuriyetler (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) için yapılacak başvurularda toplam en fazla %30 kontenjan tahsis edilecektir.

* Mevlana Değişim Programı başvuruları için mevlana@kocaeli.edu.tr adresinden bilgi alınabilir.

 

İletişim:

Adres: Sosyal Tesisler Öğrenci Yemekhane Üstü, Uluslararası İlişkiler Ofisi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

E-posta: mevlana@kocaeli.edu.tr

Tel: 0262 303 38 43-44-49

 

 

Okudum, anladım, başvurmak istiyorum.