Mevlana Değişim Programı Akademik Takvim - Güncellendi (YÖK MEVLANA)

Duyuru Tarihi: 2016-02-29 13:00:53

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ´´Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik´´ ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen ´´Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller´´ çerçevesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Programa katılan imzacı yurtiçi yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen değişim takvimi çerçevesinde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.

E-Posta: gunaymevlanakou@gmail.com

Telefon: +90 262 303 38 48    

Güncellemeler Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması / Başvuruların Alınması / Başvuruların Değerlendirilmesi   8 Şubat 2016 - 15 Nisan 2016     YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi - 29 Nisan 2016 (Son Gün)