2020 - 2021 Yılı Mevlana Değişim Programı (Öğrenci) Başvuruları Başlamıştır. Detaylar için tıklayınız.

Haber Tarihi: 2020-02-17 20:21:30

 

05 – 23 Şubat 2020 

(saat 17:00'ye kadar)

İngilizce Yeterlilik Sınavı için başvuruların alınması

"İngilizce Yeterlilik Sınavı" başvurusu online olarak yapılacaktır. Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin sınava girmeleri gerekmektedir. Başka bir dil sınavı yapılmayacaktır.

Dil Sınavı başvurusu yapmak için tıklayınız

Başvuru Linki: “https://forms.gle/E28qowPbJcUZDytV6

17 Şubat – 13 Mart 2020

Mevlana Değişim Programı başvurularının alınması (Mevlana ofisine şahsen yapılacaktır)

* Aday Öğrenci Başvuru Formu (Fotoğraflı ve eksiksiz bir şekilde bilgisayarda doldurulmalıdır)

*  Transkript

* Yabancı Dil Belgesi (Yabancı dil sınavı puanı olarak Yabancı Diller YO tarafından 03 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Dil Yeterlilik sınavından elde ettikleri puan ortalamasını merkezimize ulaştırmak suretiyle kullanabilirler)

 

2020-2021 akademik yılı Mevlana Değişim Programı başvuru ve seçim süreci çalışma takvimi için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz!

Değerli Öğrencilerimiz, 

    2020 – 2021 akademik yılında (güz/bahar/güz+bahar) Mevlana Değişim Programı için başvurular 17 Şubat – 13 Mart 2020 tarihlerinde alınacak olup; değişim için başvurular (giden öğrenci), Uluslararası İlişkiler Birimi, Mevlana Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Not: Koordinatörlüğümüz tarafından alınan Mevlana Değişim Programı başvuruları ön başvuru olup; puan ve kontenjanlar doğrultusunda tüm talepler değerlendirilip, yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve sonuçlar 03 Nisan 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından taleplerin tamamı incelenerek, onaylanan talepler tarafımıza ulaştığında nihai sonuçlar birim web sayfamızdan duyurulacaktır.  

Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir. Ancak, Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.   

Not: Üniversitemizde öğrenim gören Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu burslusu yabancı öğrencilerimizin programdan faydalanması Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının YÖK aracılığıyla üniversitemize 21/11/2017 tarihinde ilettiği resmi yazıda belirtildiği üzere uygun bulunmamaktadır. 

Başvurular için önemli görülen bazı hususlar şunlardır:

 • Daha önce Mevlana Değişim Programına katılmamış olmak,
 • Öğrencilerin KOU’da, örgün eğitime kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmaları gerekmektedir. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar,
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar,
 • Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak ve öğrenci oldukları süre boyunca faydalanabilir,
 • Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler Mevlana programdan da burslu olarak faydalanabilir.

Değişim programına katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün Mevlâna Programı kapsamında uygun anlaşmasının olması.

Bölümünüze ait güncel anlaşma bilgileri için lütfen tıklayınız 

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/02/2020 tarihli Yürütme Kurulu Kararına göre, ülkelere tahsis edilen alanlar sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, öğrenim gördüğünüz bölümün alınan karar gereği değişim kapsamında olup olmadığını inceleyiniz.

YÖK Yürütme Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.

Lütfen yukarıda linkte yer alan alanlara göre başvuru yapınız. Alan dışı tercihler geçersiz sayılacaktır.

Başvuru esnasında teslim edilecek belgeler: 

Değişim için başvurular (giden öğrenci), Uluslararası İlişkiler Ofisi Mevlana Koordinatörlüğüne şahsen yapılacaktır.

* Aday Öğrenci Başvuru Formu: (Fotoğraflı ve eksiksiz bir şekilde bilgisayarda doldurulmalıdır) Aday Öğrenci Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.  

Aday Öğrenci Başvuru Formu’na bu adresten de ulaşabilirsiniz. (http://mevlana.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=mevlana-degisim-programi-belge-ve-formlar)

* Transkript 

* Yabancı Dil Belgesi (Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilecek olan sınav sonucudur)

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (GNO)


Başvuruda güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. Bu nedenle, önlisans/lisans için 2.50, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 3.00 GNO’yu sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır. Ayrıca, GNO’yi sağlayan öğrencilerin alttan başarısız dersinin olması başvuru yapmalarına engel değildir.

Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.

Seçim Kriterleri:


Genel Not Ortalaması :  %50 (Önlinsans/lisans:2.50-yüksek lisans/doktora: 3.00)
Dil Puanı                     :  %50 (100 puan üzerinden minimum 60)


100lük sistemde olan genel not ortalaması ve dil sınav sonucunun %50’si alınarak Mevlana başarı puanı oluşturulur.

Yabancı Dil Sınavı

2020-2021 akademik yılında Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği için duyurusu yapılmış olan yabancı dil sınavı aynı zamanda Mevlana Öğrenci Hareketliliği yabancı dil sınavıdır. Hem Mevlana hem de Erasmus adayları (iki program için ayrı ayrı başvuru gerekliliklerini yerine getirmek şartıyla) aynı sınava gireceklerdir. 

Hareketlilikten faydalanmak isteyen tüm öğrencilerimizin ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmeleri zorunludur.

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının barajı 60 puan olarak belirlenmiştir. Baraj olarak belirlenen “60” notunun altında puan alan başvuru sahibi öğrencilerimizin programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvuru Tarihleri: 05 – 23 Şubat 2020 (saat 17:00'ye kadar)

"İngilizce Yeterlilik Sınavı" başvurusu online olarak yapılacaktır. Dil Sınavı başvurusu yapmak için tıklayınız.

Başvuru Linki: “https://forms.gle/E28qowPbJcUZDytV6

Öğrencilerimizin yabancı dil sınavı başvurusu için Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ya da başka bir birime gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı Tarihi: 03 Mart 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Yeterlilik Sınavı Saati: Web sitemizden daha sonra duyurulacaktır.

Sınav yeri, gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için de lütfen web sayfamızı düzenli olarak kontrol ediniz.

Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerimizin vazgeçtiklerini Mevlana Koordinatörlüğüne iletmeleri önemle rica olunur. Başvuru yapan öğrencilerimizin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na verilmektedir ve her bir öğrenci için sınav kâğıdı ve yeri düzenlenmektedir. Vazgeçildiği halde Mevlana Koordinatörlüğüne iletilmeyen başvurular emek, zaman ve malzeme kaybına yol açmaktadır. 

  Yabancı Dil Belgesi

Eğitim dili Türkçe olan üniversitelere (Ör. Azerbaycan, Nahçıvan) başvuru yapan öğrenciler için yabancı dil zorunlu olmamakla birlikte öğrenci seçiminde yabancı dil bilgisi genel başarı notuna etki edecektir. Bazı anlaşmalı üniversiteler kabul için ek yabancı dil belgesi talep etmektedir. Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi başvuru esnasında öğrencinin yabancı dil bilgisini gösteren TOEFL (70 puan almak şartıyla) belgesi istemektedir. İlgili üniversiteler için söz konusu belgeleri sağlayan öğrencilere öncelik tanınacaktır. Güney Kore’de yer alan üniversitelere yapılan başvurularda öncelik “Korece” dil belgesine sahip öğrencilere verilecektir.

Burs Miktarı 

Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık 1300 TL ödenecektir.

 • Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilere ise aşağıdaki sunulan tablodaki tutarlar kadar aylık burs ödenecektir.

 

 

BÖLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.650 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

1.500 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.400TL

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmez.

 • Giden ve Gelen öğrencilere verilecek burs miktarlarının yüzde 80’lik kısmı bir seferde öğrenciye ödenecektir. Kalan yüzde 20’lik kısım ise öğrencinin başarılı olduğu derslerin, almakla yükümlü olduğu tüm derslere oranına göre belirlenecektir. Hibe ödemelerinde 1 yarıyıl 4 ay kabul edilmektedir.

Not:  Mevlana Değişim Programı kapsamında Türkî Cumhuriyetler (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) için yapılacak başvurularda toplam en fazla %30 kontenjan tahsis edilecektir.

* Mevlana Değişim Programı Başvuruları için koumevlana@gmail.com adresinden bilgi alınabilir.

 

İletişim:

Adres: Sosyal Tesisler Öğrenci Yemekhane Üstü, Uluslararası İlişkiler Ofisi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

E-Posta: koumevlana@gmail.com

Tel: 0262 303 49 06

 • Haber Resmi
 • 2020 - 2021 Yılı Mevlana Değişim Programı (Öğrenci) Başvuruları Başlamıştır. Detaylar için tıklayınız.