Dünya Vizyonunu Geliştirmek İçin; Mevlana

Haber Tarihi: 2019-12-27 14:20:28

Mevlana Değişim Programı; Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle programdan faydalanabilirler.

Kocaeli Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Pelin Sönmez Mevlana Değişim Programı hakkında bilgi vermek üzere bugün(27.12.2019) Gizem Uçar ve Dilan Kaya’nın sunduğu Güne Bakış programına konuk oldu. Pelin Sönmez, Mevlana Değişim Programının başvuru süreci, amacı ve kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Mevlana’da Amaç Hareketliliği Arttırmak

Pelin Sönmez Mevlana Değişim Programı’nın amaçları hakkında bilgiler verdi. Sönmez, “Mevlana Değişim Programı ülkemizde ilk defa 2011 sayılı resmi gazete kararıyla uygulanmasına karar verilerek 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayan bir değişim programıdır. Değişim programıyla birlikte devlet üniversiteleri ilk defa faydalanabilir oldu. Son birkaç senedir vakıf üniversiteleri de bu programdan yararlanmaya başladı. Programın uygulayıcısı ve sahibi Yüksek Öğretim Kurumu’dur. Yüksek Öğretim Kurumu Türkiye’deki bütün üniversitelerle kültürler arası diyalogu geliştirmek ve öğrencilerin dünya vizyonunu açmak gibi bir takım amaçlar gözeterek hem öğrencinin hem de öğretim üyesinin dünya çapında hareketliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Eğitim-öğretim amaçları altında öğrencilerin ve öğretim üyelerinin birbirlerine karşılıklı hareketli olabilmesini yani eğitim öğretim faaliyetlerinin her alanından faydalanmasını amaçlıyor.” diye konuştu.

“Mevlana Değişim Programı Tüm Dünyaya Açıktır”

Kocaeli Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Pelin Sönmez Mevlana Değişim Programına katılabilmek için örgün eğitim-öğretim kurumunda öğrenci olmak ya da öğretim üyesi olmak gerekiyor diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

Mevlana Değişim Programın katılım koşulları bulunmaktadır. Programın koşullarından ilki öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün Mevlana Programı kapsamında uygun anlaşmasının bulunmasıdır. Programın bir diğer koşulu ise ön lisans ve lisans öğrencilerinin dörtlük puan sistemi üzerinden en az 2.5, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de dörtlük puan sistemi üzerinden en az 3 genel akademik not ortalamasının bulunması gerekiyor. Değişim programından öğrencinin faydalanabilmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan alması gerekiyor. Mevlana Programı belirli bir bölgeyi hedef almamaktadır. Tüm dünyaya açık bir değişim programıdır.

Haber: Zilan Kökerer (Radyo K.İ.)

Program kaydını videodan izleyebilirsiniz.

  • Haber Resmi
  • Dünya Vizyonunu Geliştirmek İçin; Mevlana